Yüksekokul Kurulu

GÖREVİ ADI SOYADI
Başkan Doç. Dr. Emre ATAY
Üye Öğr. Gör. Dr. Mustafa KAZAK
Üye Öğr. Gör.  Merve AKPINAR YILMAZ
Üye Öğr. Gör.  Pınar KAYIKÇI
Üye Öğr. Gör.  Mustafa İlker ORMAN
Raportör Yüksekokul Sekreteri Özgür SAKA