AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA EK SINAV HAKKI

Ek Sinav Uygulama Esaslari

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA EK SINAV TARİHLERİ

EK SINAVLAR(BAHAR yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlayan lisans ve önlisans öğrencileri için)

1 inci Ek Sınavlar 19-23/08/2024
2 inci Ek Sınavlar 02-06/09/2024

 

 

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA EK SINAV BAŞVURU

Başvuru

MADDE 6- (1) Azami öğrenim süresini tamamlamış ve başarısız dersi bulunan öğrenciler ek sınavlara girebilmek için akademik takvimde belirtilen I inci ek sınav tarihinden 2 hafta önce ek sınava girecekleri dersler için kayıtlı olduğu programın katkı payı/ öğrenim ücretinin sınava girecekleri derslerin AKTS toplamları değerine düşen miktarı kadar ücretini (dönemlik katkı payı-öğrenim ücreti/ 30=Tutar. derslerin AKTS toplamları X Tutar= Ödeyeceği Ücret) yatırıp birim öğrenci işlerine dilekçe ile başvuru yapmak zorundadır

 

 

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024

Skip to content