Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1: Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi İleriye Taşımak

 • Hedef 1.1. Seçmeli ders sayısı artırılarak, dersi seçecek öğrenci sayısını belli bir oranda tutup
  daha az sayıda öğrenci ile ders işlemek.
 • Hedef 1.2. Hizmet içi eğitim programlarına daha çok öğretim elemanının katılımını sağlamak.
 • Hedef 1.3. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri desteklenerek, öğrenci
  memnuniyetini daha da artırmak.
 • Hedef 1.4. Mevcut kütüphane için fiziksel anlamda daha geniş bir mekan oluşturup kitap
  sayısını artırmak.
 • Hedef 1.5. Akademik personelin mevcut niteliği korunup gelişmesini teşvik etmek ve sayısını
  artırmak.
 • Hedef 1.6. Ders müfredat çalışmalarını pekiştirerek, ders içerik ve kaynaklarının sürekli
  güncel kalmasını sağlamak.
 • Hedef 1.7. Teorik derslerin yanında uygulamalı derslerle de eğitimi desteklemek.

AMAÇ 2: Araştırma ve Geliştirme Olanaklarını Arttırmak

 • Hedef 2.1. Hem yüksekokul bünyesince çıkarılan hem de üniversitenin diğer hakemli
  dergilerine yayın gönderimini artırmak.
 • Hedef 2.2. Öğretim elemanı başına düşen akademik yayın çıkarma sayısını yükseltmek.
 • Hedef 2.3. Yılda en az 1 kez ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetler ve projelere katılım
  sağlayarak etkinlikler (sergi, tanıtım, konferans, kongre vs.) düzenlemek.

AMAÇ 3: İç ve Dış Paydaş İlişkileri ile Toplumsal İlişkileri Geliştirmek

 • Hedef 3.1. İdari ve akademik çalışan memnuniyetini artırmak.
 • Hedef 3.2. Öğrencilerin Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne olan aidiyeti hissettirmek
  adına yılda en az 1 kez merkez kampüste etkinlik düzenlemek.
 • Hedef 3.3. Yerleşke içinde alternatif beslenme imkanları sunmak.
 • Hedef 3.4. İş yaşamının içinde olan mezunların yılda en az 1 kez yüksekokula gelip
  deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak.
 • Hedef 3.5. Bolvadin ilçesindeki yerel yönetim kurumlarıyla olan işbirliğini daha da
  geliştirmek.
 • Hedef 3.6. Öğrenci kulüplerinin kurulmasını teşvik etmek.
 • Hedef 3.7. İlçe halkının sosyal gelişimine katkı sağlayabilecek etkinlikler (kongre, seminer vb. )düzenlemek.

AMAÇ 4: Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek

 • Hedef 4.1. Kız ve erkek öğrenciler için yurt imkanı sunmak.
 • Hedef 4.2. Yüksekokul bünyesindeki kantin ve yemekhanenin fiziksel koşullarını
  iyileştirmek.
 • Hedef 4.3. Yüksekokul bünyesindeki bölümlerin kullanımı için atölye binasını tamamlayarak geliştirmek.
 • Hedef 4.4. Yüksekokul yerleşkesi içerisinde çeşitli sportif faaliyetlere imkan sunan mekanlar
  geliştirmek

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023

Skip to content