Birim Kalite Temsilcileri

Başkan  Doç. Dr. Emre ATAY

Üye    Dr. Öğr. Üyesi Pınar KAYIKÇI BARDAKÇI

Üye    Öğr.Gör. Merve AKPINAR YILMAZ

Üye    Öğr.Gör. Samet ULUŞAHAN

Üye    Öğr.Gör. Murat ŞEN

Üye    Öğr.Gör. Duygu SOYSAL

Üye    Yük.Sek. Özgür SAKA

Üye     Memur   Eyüp Murat AKŞAHİN

Üye    Öğrenci Temsilcisi Tahsin UYSAL (SKİ Programı)

Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024

Skip to content