Eğitim Komisyonu

Başkan  Doç. Dr. Emre ATAY

Üye    Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAZAK

Üye    Öğr.Gör. Dr. Pınar KAYIKÇI BARDAKÇI

Üye    Öğr.Gör. Mustafa İlker ORMAN

Üye    Öğrenci Temsilcisi Esma Nur GÜNDÜZ

AFSÜ Bolvadin SHMYO Eğitim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları