Görev Tanımı

GÖREVİN TANIMI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek Okulu’nda temizlik hizmetleri ve diğer işleri ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak

 

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

  • Meslek Yüksek Okulu’nun idari birimleri, öğretim elemanları ofisleri, derslikler, tuvaletler, koridorlar ve merdivenler gibi tüm kapalı alanlarını plana uygun biçimde temizlemek,
  • Meslek Yüksek Okulu’nun açık alanlarının (bahçe) bakım ve temizliğini yapmak,
  • Her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,
  • Zimmetinde bulunan demirbaş eşyayı talimatlara uygun olarak kullanmak ve korumak,
  • Her akşam derslik ve koridorların camlarını kontrol ederek, açık olanları kapatmak,
  • Her akşam büro, derslik ve koridorların çöplerini boşaltmak, bina girişleri ve çevresini sürekli olarak kontrol etmek ve temizliğini yapmak,
  • İş bölümü çerçevesinde görevlerini yürütmek,
  • Dışarıdan gelen öğretim elemanı ve müracaat eden kişileri vb. karşılamak ve yol göstermek,
  • Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
  • Hizmet ve görev bakımından ilgili birim amirlerine ve Meslek Yüksek Okulu Sekreteri’ne karşı sorumludur.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022