İnternet ve Web Komisyonu

Başkan     Öğr. Gör. Cansu GÜNDOĞAN

Üye           Öğr. Gör. Samet ULUŞAHAN

Üye           Öğr. Gör. Mustafa İlker ORMAN

Üye           Yük. Sek. Özgür SAKA

İnternet ve Web Sayfası Komisyonu  Çalışma Usul ve Esasları


2023-1 İNTERNET VE WEB KOMİSYON KARARI- 16.02.2023

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023

Skip to content