İş Akış Şemaları

Belge Yönetim ve Arşiv

Arşiv Hizmetleri İş Akış Şeması

Gelen Giden İşlemleri İş Akış Şeması

İç Kontrol

İç Kontrol İşlemleri İş Akış Süreci

Meslek Yüksekokulu Alternatif İş Akış Süreçleri

Mali İşler

Birim Faaliyet Raporu İş Akış Şeması

Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması

Ek Ders Ödemeleri İş Akış Şeması

İç Kontrol Birimi İş Akış Şeması

Maaş Ödemeleri İş Akış Şeması

Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması

Yolluklar İş Akış Şeması

Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Şeması

Jüri Üyeliği Ücreti Ödenmesi İş Akış Şeması

Öğrenci işleri

Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimleri İş Akış Şeması

Ders Ekle Bırak İş Akış Şeması

Ders Muafiyeti Uyum Komisyonu İş Akış Şeması

Diploma Düzenleme İşlemleri İş Akış Şeması

Geçici Mezuniyet Belgesi Düzenleme İşlemleri İş Akış Şeması

Kayıt Yenileme İş Akış Şeması

Mezun Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması

Ögrenci İşleri Farabi Değişim Programı Gelen Ögrenci İş Akıs Şeması

Ögrenci İşleri Staj Komisyonu İş Akış Şeması

Ögrenci İşleri Ders Kayıtları Danışmanlık Hizmetleri İş Akış Şeması

Ögrenci İşleri Mazeret Sınavı İş Akış Şeması

Ögrenci İşleri Okutulacak Dersler İş Akış Şeması

Ögrenci İşleri Ögrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akış Şeması

Ögrenci İşleri Öğrenci Temsilciliği İş Akış Şeması

Ögrenci İşleri Sınav Notuna İtiraz İş Akış Şeması

Ögrenci İşleri Yaz Dönemi Ders Açılması İş Akış Şeması

Ögrenci İşleri Yaz Dönemi Ders Alma İş Akış Şeması

Öğrenci Belgesi Düzenleme İşlemleri İş Akış Şeması

Öğrenci İşleri Disiplin Kurulu İş Akış Şeması

Öğrenci İşleri Kayıp Diploma İş Akış Şeması

Öğrenci İşleri Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

Öğrenci Kaydının Silinmesi İşlemleri İş Akış Şeması

Öğrenci Transkript Belgesi Düzenleme İşlemleri İş Akış Şeması

Yatay Geçişle Gelen Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması

Yatay Geçişle Giden Öğrenci İş Akış Şeması

Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması

Personel

40/a, 40/b,  40/c,  40/d ve 31. Madde Kapsamındaki Ders Görevlendirmeleri

Adaylık Kaldırma İşlemleri

Akademik Kadro İlanı

Akademik ve İdari Kadroların İptal İhdas İşlemleri

Akademik ve İdari Personel Nakil İşlemleri

Akademik ve İdari Personel Terfi

Aylıksız İzinler ve Sağlık İzinleri

Bilgi Edinme Başvuru İşlemleri

Ders Görevlendirmeleri

Disiplin Soruşturması

Görev Atama İşlemleri

Görevde Yükselme

Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri

Taşınır İşlemleri

TKYS Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

TKYS Taşınır Devir İşlemleri İş Akış Şeması

TKYS Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Şeması

TKYS Taşınır Hurdaya Ayırma İş Akış Şeması

TKYS Taşınır İşlemleri Görev Tanımı İş Akış Şeması

TKYS Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli İş Akış Şeması

TKYS Dayanıklı Taşınırların Numaralandırılması İş Akıs Şeması

TKYS Mal Teslim Alımı İş Akış Şeması

TKYS Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşler İş Akış Şeması