Kalite Komisyonu

Başkan  Doç. Dr. Emre ATAY

Üye    Öğr.Gör. Merve AKPINAR YILMAZ

Üye    Öğr.Gör. Dr. Pınar KAYIKÇI BARDAKÇI

Üye    Öğr.Gör. Cansu GÜNDOĞAN

Üye    Yük.Sek. Özgür SAKA

Üye     Memur   Eyüp Murat AKŞAHİN

Üye    Öğrenci Temsilcisi Güner Sena KEKEÇ

AFSÜ Bolvadin SHMYO Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı(03.06.2021)

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı’na katılan akademik personelin listesine ulaşmak için tıklayınız.