Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler

Bilimin üretildiği,  geliştirildiği  ve  yayıldığı  bir yer olan  üniversiteler, çağımızın gereksinimlerine uyum sağlayabilmek için dinamik ve yenilikçi olmak durumundadır. Eğitim-öğretim yelpazemizi çağın gereklerine göre sürekli olarak yenilemek, ülkemizi her alanda öncü kılacak araştırmalar yapmak ve değer katan hizmet üretmek her zaman ana görevlerimiz olmuştur.

Yüksekokulumuzda  2020-2021  eğitim-öğretim  dönemi itibari  ile  iki  bölüm    iki program bulunmaktadır. “Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü” altında Tıbbi  Dokümantasyon  ve  Sekreterlik  Programı, “Yönetim  ve  Organizasyon  Bölümü ” altında Sağlık  Kurumları İsletmeciliği Programı yer almaktadır. Yüksekokulumuzda 2020-2021  eğitim-öğretim  dönemi  itibari  ile  8  Öğretim  Görevlisi  bulunmakla  beraber;  mevcut kadro  ile  eğitim  öğretim  faaliyetlerine  devam  edilmektedir.  Yüksekokulumuzda  görevli öğretim  elemanlarımız  eğitim-öğretim  faaliyetleri  dışında  alanlarıyla  ilgili  akademik çalışmalarını  devam  ettirmekte  olup  üniversitemizin  adını  ulusal  ve  uluslararası  düzeyde duyurmaktadır.

Yüksekokulumuz’un amacı, sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışacak nitelikli sağlık elemanları yetiştirmektir. Nitelikli sağlık personeli yetiştirme amacına yönelik olarak çağın  gereklerine  uygun,  sağlık  sektörünün  gereksinimlerini  karşılamayı  hedefleyen Yüksekokulumuz  teorik  eğitimi uygulama  ile  desteklemektedir.  Öğrencilerimiz  bu  sayede kazandıkları teorik bilgileri uygulama ve mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme olanağına sahip  olmaktadır.  Yüksekokulumuzun  bölümlerinden  mezun  olan  öğrenciler,  Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik’e göre kendilerine özgü lisans programlarına dikey geçiş yaparak öğrenimlerine devam edebilecektir.

Eğitiminiz boyunca yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum.

Sevgilerimle

Doç. Dr. Emre ATAY

 

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023

Skip to content