Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Başkan    Öğr.Gör. Merve AKPINAR YILMAZ

Üye         Öğr.Gör. Dr. Pınar KAYIKÇI BARDAKÇI

Üye         Öğr.Gör. Cansu GÜNDOĞAN

Üye         Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KAZAK

Üye         Öğr.Gör. Mustafa İlker ORMAN

AFSÜ Bolvadin SHMYO Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları