Görev Tanımı

ÖĞRENCİ İŞLERİ

GÖREVİN TANIMI:

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerini yapar.

 

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 • Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını yapar.
 • Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Müdürlük makamına sunar.
 • Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar.
 • Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar.
 • Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder.
 • Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapar.
 • Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar.
 • Özel yetenek sınavları ile ilgili yazışmaları yapar.
 • Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar.
 • Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.
 • Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapar.
 • Her yarıyıl sonunda icmal listelerinin bilgisayar çıktılarının öğretim elemanlarına imzalatılması ve dosyalanarak arşivlenmesini yapar.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapar.
 • Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.