Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının Kuruluşu ve Amacı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı, 2019 yılında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının temel amacı; sağlık kuruluşlarında hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, taburculuk işlemleri ve dosyalama faaliyetlerini yürütebilen; tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derleme, düzene koyma ve araştırıcıların hizmetine sunma vb. görevleri etkin bir şekilde yerine getiren; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan iletişim becerisi kuvvetli, gelişime açık Tıbbi Sekreterler yetiştirmektir.

Program eğitim süresi dört yarıyıl (staj süresi dahildir). İkinci yarıyılın sonunda 30 iş günü yaz staj yapılır.

Tıbbi Sekreterlerin Genel Görevleri

Sağlık kuruluşlarında,

  • Sekretarya hizmetlerini yürütmek
  • Hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapmak
  • Tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlamak
  • Dokümanları düzenleyerek arşivlemek
  • Hasta kabul ve dosya işlemlerini hazırlamak, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını ilgililerin hizmetine sunmak
  • Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derlemek ve araştırıcıların hizmetine sunmaktır.

Eğitimin Süresi ve Kazanılan Ünvan

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencileri 4 yarıyıl eğitim almaktadır. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans diploması ve “Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreter” unvanı verilir. Zorunlu yaz stajı ve iki sene boyunca gördükleri mesleki uygulama dersleri öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce hastane içi alanda deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri, ambulans şirketleri de mezunların istihdam alanları içerisindedir. Bu bölüm mezunları ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler. Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır. Özel muayanehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

Ayrıca mesleklerinin gereği olarak; iki yıl süresince aldıkları Bilgisayar ve On Parmak Yazım Teknikleri eğitimi sonucu çok iyi bilgisayar ve klavye (Ekrana ve klavyeye bakmadan en az konuşma hızında doğru ve hızlı yazabilme) kullanma becerisine sahip olmakta ve bu derslerin gereği olarak meslekleri ile ilgili grafik, dizgi, tasarım konularında bilgi ve beceriye sahip olmaktadırlar.

Meslekte İlerleme Olanakları

  • “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; İşletme, İşletme Yönetimi ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024

Skip to content