Uzaktan Eğitim ve Seçmeli Ders Komisyonu

Başkan    Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KAZAK

Üye         Öğr.Gör. Dr. Pınar KAYIKÇI BARDAKÇI

Üye         Öğr.Gör. Mustafa İlker ORMAN

Üye         Öğrenci  Temsilcisi Güner Sena KEKEÇ

AFSÜ Bolvadin SHMYO Uzaktan Eğitim ve Seçmeli Ders Komisyonu Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları