Yönetim ve Organizasyon Bölümü

– Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı