Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Programın Amacı:

Kamu ve özel sağlık kurumlarının ihtiyacı olan orta düzey yönetici ve teknik bilgi/beceri gerektiren alanlara nitelikli, bilgili ve kaliteli işgücü yetiştirmektir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Teknikeri olmak isteyenlerin; 

  • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
  • Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş,
  • Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen,
  • Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen,
  • Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen,
  • Kendini geliştirmeye istekli olmaları gerekir.

 Kariyer Olanakları

Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilme gerekliliğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitim almış  işgücüne duyulan gereksinim artması beklenmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Teknikerleri bu gerekliliğin sonucu olarak kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilmektedir.

Hastane ve sağlık kurumları yöneticiliği, özellikle son yıllarda özel sağlık sektörünün hızla büyümesi nedeniyle ülkemiz için yeni ve alanında yetişmiş insan kaynağı açığı yüksek olan bir meslek dalıdır. Dolayısıyla, bu alanda yetişecek her profesyonelin kolayca iş bulabileceği ve iyi bir kariyer edinebileceği bir sektördür. Bölüm mezunları Sağlık sektöründe idari, mali ve destek birimleri olan;

İnsan kaynakları,

Muhasebe ve finansal yönetim,

Pazarlama,

Halkla ilişkiler,

Sağlık hukuku,

Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi alanlarında nitelikli eleman ve yönetici olarak çalışacak kapasiteye sahip olmaktadırlar.

Sahip oldukları bu nitelikler ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği Teknikeri;

Tüm resmi ve özel hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinikler

Sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde,

Özel sağlık sigortası şirketlerinde,

İlaç, tıbbi malzeme ve cihaz üreten veya ithal eden şirketlerde

Sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler

Sağlık turizmi şirketlerinin idari birimlerinde,

Huzurevi ve rehabilitasyon merkezleri

Diyaliz üniteleri ile ağız-diş sağlığı merkezleri

Yerel yönetimlerin sağlık hizmetleri birimleri ile dernek veya vakıflara ait sağlık kuruluşlarında istihdam edilmeye uygundur.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Teknikerinin Görev-Yetki ve Sorumlulukları

Çalıştığı birimin mevzuata uygun işlem yapmasını sağlar,

Sağlık kurumlarının tıbbi kayıtlarının doğru ve yeterli tutulmasını ve saklanmasını sağlar,

Sağlık kurumlarının mali kayıtlarının doğru ve yeterli tutulmasını ve saklanmasını sağlar,

Kurumun kaynak sağlama ve harcama süreçlerinin uygun yapılmasına yardımcı olur,

Kurumun pazarlama stratejilerinin uygulanmasını sağlar,

İşletmede kullanılan sağlık bilgi sisteminin işletilmesini sağlar,

Maliyetleme çalışmalarını yürütür, sağlık kurumlarının kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için sorumlu olduğu personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar, sağlık alanındaki gelişmeleri izler, çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024

Skip to content